กิจกรรม : ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

รายละเอียด :
    

 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโพธิ์และประชาคมระดับตำบล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2561    อ่าน 62 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**