กิจกรรม : วันสงกรานต์ ประจำปี 2554

การร่วมสงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2554 ของประชาชนในพื้นที่

การฉลองเจดีย์ทราย

ประชาชนร่วมกันฉลองเจดีย์ทราย ณ วัดควนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประชาชนในพื้นที่ ม.1-5 ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์

การรดน้ำขอพรเจ้าอาวาสวัดควนโพธิ์
รายละเอียด :
    วันสงกรานต์ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโดยคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้นำ้ชุมชนประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย การสงน้ำพระ การรดน้ำผู้สูงอายุ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554    อ่าน 643 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**