ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศ การเปลี่ยนบัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก
  รายละเอียด :

 🔉🔉🔉🔉 ประกาศจากเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ด้วยทางเทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาย่านตาขาว ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการบัตร ATM ที่บัตรเดิมเป็นรหัสผ่าน 4 ตัว ที่ใช้กับบัญชีเงินฝากที่สาขาย่านตาขาว มาเปลี่ยนเป็นบัตร ATM ชนิด (Chip Card) รหัสผ่าน 6 ตัว และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงบัตร ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.บัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก
3.สมุดเงินฝากออมทรัพย์
ทั้งนี้ ทาง ธ.ก.ส. จะลงพื้นที่ ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ในวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. หรือท่านใดสะดวกให้ไปติดต่อที่ธนาคาร สาขา ย่านตาขาว ฟรีค่าบริการจนถึงสิ้นปีนี้ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน