ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน