ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 สภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ แจ้งประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน