ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ขอปิดประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 178 คน