ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ม.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 82-007 สายนายายหม่อม-พิกุลทอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 ธ.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ก.ย. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ย่านตาขาว-พิกุลทอง ช่วงที่2 หมู่ที่1,5,2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 พ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 พ.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
27 พ.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 พ.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
15 ต.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยมัสยิด หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
11 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16