ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยมัสยิด หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.ย. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านนายายหม่อม หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.50x3.00 เมตร ทำด้วยโครงสร้างเหล็กมีหลังคา จำนวน 1 ป้า ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายคลองลำชาน หมู่ที่ 2 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มิ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 - เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 พ.ค. 2562
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ต.ค. 2561
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ต.ค. 2561
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการก่อสร้างสนามฟุตซอล ณ หมู่ที่ 3 บ้านควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15