ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ย. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ก.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ย่านตาขาว-พิกุลทอง ช่วงที่2 หมู่ที่1,5,2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 พ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 พ.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 พ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 พ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ต.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยมัสยิด หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ก.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 ก.ย. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านนายายหม่อม หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16