ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-007 สายนายายหม่อม-พิกุลทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านตาขาว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,040 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [24 ธ.ค. 2563]
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 ตำบลย่านตาขาว ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 ก.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>