qrcode:อบต.ย่านตาขาว
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
5 คน
เดือนนี้ :
112 คน
เดือนที่แล้ว :
162 คน
ปีนี้ :
1,362 คน
ปีที่แล้ว :
819 คน
ทั้งหมด :
4,585 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.216.79.60
   
 
 
 
 
 
 
 
 
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.82-005 สายคลองขุด หมู่ที่ 2,3 ตำบลย่านตาขาว ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนโพธิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 ก.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**หมายเหตุ**อ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
(รบกวนรีเฟรชหน้าเว็บ กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.หรือ โทรมาแจ้งผู้ดูแล)