ข่าว : 📣 #ประกาศๆ วันนี้บริษัทกลา่งคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.) มารับทำ พรบ.มอเตอร์ไซต์ ณ เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. ขอเชิญประชาชน "เจ้าของรถจักรยานยนต์มาทำ พรบ. #หลักฐานที่ต้องนำมา -เล่มทะเบียน รถจักรยานยนต์ (ถ้าไม่มีให้นำรถจักรยานยนต์มา) -บัตรประชาชน -ค่าจัดทำ พรบ. 323 บาท

รายละเอียด  : 📣 #ประกาศๆ
     
วันนี้บริษัทกลา่งคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.)
     
มารับทำ พรบ.มอเตอร์ไซต์ ณ เทศบาลตำบลควนโพธิ์
     
ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น.
     
ขอเชิญประชาชน "เจ้าของรถจักรยานยนต์มาทำ พรบ.
     
#หลักฐานที่ต้องนำมา
     
-เล่มทะเบียน รถจักรยานยนต์ (ถ้าไม่มีให้นำรถจักรยานยนต์มา)
     
-บัตรประชาชน
     
-ค่าจัดทำ พรบ. 323 บาทผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :